Nen entre les síndries

Un nen entre les síndries d'una parada de fruita, davant de les cases barates. Col·leció família d'Isabel Martínez
Tags: 
comerç
cases barates
nens
carrers
Autor: 
Desconegut