Plaça de "La Fragua"

L'entrada del barri de le cases barates: plaça de "La Fragua" o "del 9"
Tags: 
carrers
Autor: 
Desconegut