Pintat de gris

La última filera de la primera fase, al carrer Adrall, amb els nous pisos brillant darrera
Tags: 
cases barates
enderrocs
pisos
carrers
Autor: 
Daniele Veneri
Fecha: 
gener 2009