Parella al carrer Estadella

Els avis de "Rumba Tres" a la porta de la seva casa del carrer Estadella
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
[195-?]
Personas: 
Joan Oliveras Valldeneu
Rosa Sans Masó