Joves al carrer

Dos joves del barri a un carrer de les cases barates, a l'hivern
Tags: 
cases barates
carrers
Autor: 
Daniele Veneri
Fecha: 
gener 2009