Interior de l'Hogar Obrero

Habitants de Bon Pastor a l'interior del "Hogar Obrero". Un d'ells està jugant a ping-pong
Tags: 
associacions
esport
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
[195-?]
Personas: