Enderrocs de la primera fase: cases petites

Una retroexcavadora enderrocant les cases barates entre els carrers Albet, Ager, Granadella i Mollerussa. Al fons, les "quatre torres".
Tags: 
enderrocs
Autor: 
Ramón Fenoy
Fecha: 
02/05/2007
Personas: