Els germans Capdevila

Els germans Capdevila a la seva casa del carrer Estadella, amb la seva gossa "Pubilla"
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
[195-]
Personas: 
Pedro Capdevila Oliveras
Joan Capdevila Oliveras
José Capdevila Oliveras
Esteban Capdevila "Cabezón"