El mur de les peticions

Una activitat organitzada a la plaça: es demanava als veïns d'apuntar les seves demandes a uns troços de roba a enganxar sobre una tela
Tags: 
protestes
nens
Autor: 
Isabel Cadenas
Fecha: 
17/01/2008
Personas: 
Martha Pelayo
Antoñito