El carrer Ager

Les cases del carrer Ager, que havia sigut "calle piloto" peatonal i amb jardinets, amb les cases tapiades i fuites d'aïgua de les tuberies. Al fons, els nous pisos
Tags: 
cases barates
enderrocs
carrers
pisos
Autor: 
Stefano Portelli
Fecha: 
08/02/2007