Carrer Tàrrega a l'hivern

Una vista del carrer principal de les cases barates, a l'hivern
Tags: 
carrers
cases barates
Autor: 
Daniele Veneri
Fecha: 
gener 2009