Carrer Sant Adrià

Un dia de festa al carrer Sant Adrià. Darrera es veu el rètol del "Cine Ambos Mundos"
Tags: 
festes
carrers
nens
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
[1959?]
Personas: 
Pedro Capdevila Rovira
Joan Capdevila Oliveras
Matilde Capdevila Oliveras
José Capdevila Oliveras
Pedro Capdevila Oliveras