Carrer Aytona

Grup de veïns sentats entre dues fileres de "barraques municipals", al costat de les cases barates. Al fons es veu el Centre Parroquial
Tags: 
barraques
carrers
nens
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
1959
Personas: