Altar a la Verge

Un altar per a la Verge del Carme, amb uns veïns als costats
Tags: 
processions
Autor: 
Desconegut
Fecha: 
[199-?]
Personas: