Ón hi havia el Cine Ambos Mundos

Emplaçament de l'antic "Cine Ambos Mundos" al carrer Sant Adrià, ara seu de "La Caixa"
Tags: 
carrers
Autor: 
Juan Ponce Manzanares
Fecha: 
2009